Ondernemingsrecht

Ondernemers (MKB, kleine zelfstandigen en grotere ondernemingen) kunnen bij Markiezaat Advocatuur terecht voor juridische bijstand op het gebied van onder meer:

– aansprakelijkheidsrecht
– algemene voorwaarden
– arbeidsinspectie
– arbeidsrecht
– arbitrages
– beëindiging samenwerkingsverbanden VOFrechtspersonen
– begeleiding startende ondernemers
– beslagrecht
– bestuurders aansprakelijkheid (WBA)
– bestuursrechtdwangsombeschikkingenbouw– en milieuvergunningen
– contracten (opstellen, onderhandelen, legal audit)
– executiegeschillen
– huurrecht
– incasso
– legal audit
– procedures tegen curatoren

Bedrijfsherstructurering

Markiezaat Advocatuur staat bedrijven bij in onder meer de volgende processen:
– bedrijfssanering
faillissementen
– fusie & overname
liquidatie en vereffening
surséance van betaling