Insolventierecht

Markiezaat Advocatuur adviseert en begeleidt bij dreigend faillissement en doorstart van ondernemingen, voert onderhandelingen met de curator en biedt bijstand in onder meer de volgende situaties:

faillissement en surséance van betaling
onderbewindstelling meerderjarige personen
Рschuldsanering, zowel via het minnelijke als wettelijke traject (WSNP)